Postaw na swój biznes!

PROGRAM WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Wsparcie do 33 898 zł w tym 23 398 zł dotacji inwestycyjnej oraz 1750 zł /miesięcznie przez 6 miesięcy


Aktualności

Szanowni Państwo, rekrutacja została zakończona.

Działalności gospodarcze

Nr projektu RPDS.08.03.00-02-0058/16
Os priorytetowa 8 Rynek pracy.
8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia jako formy aktywizacji zawodowej min. 82 osób spośród 100 uczestników projektu (60K/40M) w wieku od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, (tj. osoby starsze 50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niskich kwalifikacjach), które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego, polkowickiego oraz ząbkowickiego ( w tym min. 40% osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego obszar wiejski) w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2018
Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
1. Szkolenia i doradztwo dotyczące podstaw przedsiębiorczości;
2. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 6-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia na osobę (23 398,68 zł);
3. Wsparcie pomostowe, dla osób, które uzyskały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci:
a. Usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności;
b. Wsparcie w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres 6-ciu miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej.

Rekrutacja

Szanowni Państwo, rekrutacja została zakończona.

Dokumenty do pobrania

Regulamin projektu

Załączniki do regulaminu

Rekrutacja

————-
07-02-2017 r.
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Gratulujemy.
Lista osób do pobrania
Lista kandydatów, którzy pozytywnie przeszli II etap oceny merytorycznej wraz z uzyskanymi punktami.
Lista osób do pobrania
————-
27-01-2017 r.
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Gratulujemy.
Lista osób do pobrania
Lista kandydatów, którzy pozytywnie przeszli II etap oceny merytorycznej wraz z uzyskanymi punktami.
Lista osób do pobrania
————-
25-01-2017 r.
Lista kandydatów, którzy pozytywnie przeszli I etap oceny merytorycznej wraz z uzyskanymi punktami.
Lista osób do pobrania
Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych
Lista osób do pobrania
————-
18-01-2017 r.
Lista kandydatów, którzy pozytywnie przeszli II etap oceny merytorycznej wraz z uzyskanymi punktami.
Lista osób do pobrania
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Gratulujemy.
Lista osób do pobrania
————-
12-01-2017 r.
Lista kandydatów, którzy pozytywnie przeszli I etap oceny merytorycznej wraz z uzyskanymi punktami.
Do etapu II zakwalifikowały się wszystkie osoby.
Lista osób do pobrania
————-
11-01-2017 r.
Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych
Lista osób do pobrania
Lista kandydatów, którzy pozytywnie przeszli I etap oceny merytorycznej wraz z uzyskanymi punktami.
Do etapu II zakwalifikowały się wszystkie osoby.
Lista osób do pobrania
————-
10-01-2017 r.
Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych
Lista osób do pobrania
————-
09-01-2017 r.
Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych
Lista osób do pobrania
Lista kandydatów, którzy pozytywnie przeszli I etap oceny merytorycznej wraz z uzyskanymi punktami.
Do etapu II zakwalifikowały się wszystkie osoby.
Lista osób do pobrania
————-
05-01-2017 r.
Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych
Lista osób Do pobrania
Lista kandydatów, którzy pozytywnie przeszli I etap oceny merytorycznej wraz z uzyskanymi punktami.
Do etapu II zakwalifikowały się wszystkie osoby.
Lista osób do pobrania
————-
03-01-2017 r.
Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych
Lista osób do pobrania

Kontakt

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Adres korespondencyjny:

Biuro projektu

POSTAW NA SWÓJ BIZNES!

Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii

ul. Mikołaja Reja 16a

50-354 Wrocław

Projekt „POSTAW NA SWÓJ BIZNES! program wsparcia przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej
8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.